Media

Nieuws

dinsdag 10 maart 2015: v.o.f. failliet? De vennoten niet!

De Hoge Raad heeft op 6 februari 2015 over de personenvennootschap (zoals een v.o.f. of c.v.) een belangrijk arrest gewezen. Kortgezegd was tot 6 februari 2015 de regel dat met het uitspreken van een faillissement van een personenvennootschap, de vennoten noodzakelijkerwijs tevens in staat van faillissement kwamen te verkeren. De Hoge Raad komt op deze regel op terug. Dat een personenvennootschap niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoet, betekent niet dat de vennoten dat ook niet meer doen. Voor dat oordeel is voor elke vennoot een afzonderlijke rechterlijke toets nodig. 

 

Bent u deelnemer in een v.o.f. of c.v. die in betalingsproblemen verkeerd? Of hebt u een vordering op een v.o.f. of c.v. in verband met verleende diensten of geleverde goederen? Neem dan contact op met advocaat Bart Smink, info@smink-advocaten.nl of 033-4892290.