Media

Nieuws

vrijdag 17 maart 2017: welke termijnen gelden bij aanmaning van een consument-schuldenaar?

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord over de wettelijke eisen die gelden ten aanzien van de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW. Waaruit bestaan deze wettelijke eisen?

 

Consument-schuldenaren dienen niet te...

dinsdag 20 september 2016: jouw cd toch niet van mij?

Een algehele gemeenschap van goederen wordt tegenwoordig niet meer wenselijk geacht. Door initiatiefnemers Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten is daarom op 11 juli 2014 wetsvoorstel 33987 ingediend. Het wetsvoorstel heeft tot doel het huwelijksvermogensrecht te moderniseren waarbij een beperkte gemeenschap van goederen als basisstelsel voor het...

dinsdag 10 maart 2015: v.o.f. failliet? De vennoten niet!

De Hoge Raad heeft op 6 februari 2015 over de personenvennootschap (zoals een v.o.f. of c.v.) een belangrijk arrest gewezen. Kortgezegd was tot 6 februari 2015 de regel dat met het uitspreken van een faillissement van een personenvennootschap, de vennoten noodzakelijkerwijs tevens in staat van faillissement kwamen te verkeren. De Hoge Raad komt op deze regel op terug. Dat een...

dinsdag 21 oktober 2013: doorstart Bram's Paris gerealiseerd

De activiteiten van PMH Jeans B.V., welk faillissement door de rechtbank Midden-Nederland op 24 september 2013 op eigen verzoek is uitgesproken en onder andere het sinds 1975 bestaande spijkerbroekenmerk Bram's Paris exploiteerde, zijn overgenomen door HVEG Investments B.V. (www.hveg.nl). Curator mr. R.H. Smink heeft daarover na intensieve onderhandelingen met HVEG Investments B.V. ...

dinsdag 21 oktober 2013: turboliquidatie van uw bedrijf: goed idee of niet?

Elk jaar kiezen duizenden ondernemers ervoor om door een "turboliquidatie" een onderneming te beeindigen.  Eenvoudigweg omdat het een lege vennootschap betreft en er geen baten meer in de onderneming zijn, of, om op zo eenvoudig mogelijke wijze en zonder bemoeienis van een curator, een rechtspersoon te beeindigen.

 

Kortgezegd besluit de bestuurder tot ontbinding van...

dinsdag 17 juli 2012: Smink Advocaten trots op prestaties Vasco in Moriwaki Cup 2012!