R.H. (René) Smink

Amersfoort 1954

Rechtsgebieden

  • ondernemingsrecht
  • arbeidsrecht
  • insolventierecht

Specialisaties

  • erfrecht
  • contractenrecht
  • vennootschapsrecht
  • aansprakelijkheidsrecht

R.H (René) Smink

Mr. R.H (René) Smink is sinds 1981 gevestigd als advocaat in Amersfoort. Hij wordt al vele jaren benoemd tot curator en bewindvoerder in insolventies.

 

Onderstaande trefwoorden geven indicatief weer met welke rechtsgebieden mr. R.H. Smink zich als advocaat en curator en bewindvoerder in insolventies bezig houdt:

 

insolventierecht: faillissementen, wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), surséance van betaling, akkoord, (her-)structureringen, (her-)financieringen en zekerheden, doorstart, overname, pre-pack, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissementsfraude, jaarrekeningenrecht, vennootschapsrecht.

 

ondernemingsrecht: geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders, geschillen tussen vennoten.

 

arbeidsrecht: ontslag, beeindigingsovereenkomsten, positie ondernemingsraden, uitleg en opstellen van  arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid, reorganisatie.

 

contractenrecht: leasecontracten,  incasso's, overeenkomst tot opdracht, algemene voorwaarden, financieringscontracten.

 

erfrecht: geschillen tussen erfgenamen in meest uitgebreide zin, inclusief verdeling van nalatenschappen waarvan één of meerdere ondernemingen deel uit maken.

 

Opleidingen:

 

Rijksuniversiteit Groningen, Nederlands recht (1979)

Grotius Academie, Specialisatieopleiding Insolventierecht (1996)

Erasmus Academie, Financiele Economie voor insolventieadvocaten (2008)